ja_mageia

Главная Про нас
Вконтакте FACEBOOK Вконтакте Вконтакте
Про компанію Вектор аудиту

 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Аудиторська компанія «Вектор аудиту» 
працює на ринку аудиторських послуг з 2008 року. 
 
 
 
Ольга Євгеніївна БРЕГІН

Директор компанії, сертифікований аудитор,

міжнародний сертифікат IAB (Міжнародні Стандарти Фінансової Звітності),

сертифікований консультант з податків і зборів,

голова Спілки бухгалтерів Прикарпаття,

член Регіональної ради підприємців в Івано-Франківській області,

голова Громадської ради при Головному управлінні Міндоходів в Івано-Франківській області (2015-2016 роки).

Право здійснювати аудиторську діяльність Компанія підтверджує наступним: 

Включена до реєстр суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності, що ведеться Аудиторською палатою України під №4229 (https://www.apu.com.ua).
 
Пройшла процедуру відбору і залучається до перевірки витрат за проектами в рамках спільних операційних програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства 2014-2020 (Наказ Міністерства  фінансів  України  від 14.03.2019 №111 із змінами та доповненнями).
 
Пройшла перевірку системи контролю якості аудиторських послуг, що підтверджено Свідоцтвом про відповідність системи контролю якості № 2407 (Рішення Аудиторської палати України від 20.09.2018 р. №365/5 «Про результати зовнішніх перевірок систем контролю якості, створених аудиторськими фірмами та аудиторами»).
 
Аудитори Компанії підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності сертифікатами DipIFR, CAP, ІАВ, є членами Аудиторської палати України та Спілки аудиторів України, мають досвід з проведення перевірки витрат за проектами міжнародної технічної допомоги та володіють необхідними знаннями та досвідом у сфері проведення перевірок з питань оподаткування та процедур публічних закупівель.
 
Наша мета.  Надання професійних послуг, які сприяють росту бізнесу клієнтів та захищають його інтереси. Принципи роботи.  ТОВ «Аудиторська компанія «Вектор аудиту» проводить аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Працівники Компанії дотримуються етичних вимог: конфіденційність, професійна поведінка, чесність та об’єктивність. Всі дані клієнта залишаються комерційною таємницею. 
 
Громадська діяльність. Працівники Компанії беруть активу участь у громадській роботі. Директор ТОВ «Аудиторська компанія «Вектор аудиту», Ольга Брегін, є засновником та керівником громадської організації Спілки бухгалтерів Прикарпаття, а також бере активну участь у роботі кількох громадських організацій нашого краю. Працівники компанії є доповідачами на конференціях, тренерами навчальних курсів з питань обліку та оподаткування, які організовує Спілка бухгалтерів Прикарпаття.
 
Наші послуги:
Обов’язковий та ініціативний аудит фінансової звітності;
•Аудит системи внутрішнього контролю;
•Аудит витрат за проєктами в рамках спільних операційних програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства HUSKROUA, ROUA, PLBU;
•Аудит витрат за проєктами Українського культурного фонду та інших грантодавців;
•Консультування з питань податкового законодавства.
 
Наші клієнти:
ТОВ «Інвестиційно-будівельна компанія «ВЕРТИКАЛЬ» - будівництво житлових та нежитлових будівель.
ТОВ «АГРОТЕХСОЮЗ»/ LLC "AGROTECHSOUZ" - центр з сервісного обслуговування та постачання запасних частин до сільськогосподарської техніки німецької фірми CLAAS.
ТОВ «Дена Метал Україна»/LLC “Dаna Metal Ukraine” - виробництво сталевих конструкцій та виробів з металевого дроту.
ПАТ «Виробничо-торгова кондитерська фірма "ЛАСОЩІ"/ PSC “PCC “ LASOSCHI”  - виробництво кондитерських виробів.
ТОВ «СОФТДЖОРН-Україна»/Softjourn - ІТ-послуги.
ТОВ «ЮТІМ» - інтернет провайдер.
ТОВ «ПРИКАРПАТЕНЕРГОТРЕЙД» - постачання електроенергії та природного газу.
ДМП «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»/Ivano-Frankivsʹkteplokomunenerho  -  виробництво, транспортування та постачання теплової енергії.
КНП "ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" – медичні послуги.
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ТУРИСТИЧНА АСОЦІАЦІЯ ІВАНО-ФРАНКІВЩИНИ» - розбудова туристичної галузі у Карпатському регіоні.
 
Наші контакти:
ТОВ «Аудиторська компанія «Вектор аудиту»:
Адреса: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола, 7
Контактний телефон: +380673407128
Електронна пошта: Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра.
Директор – Брегін Ольга Євгеніївна.
 

Limited Liability Company

"Auditing company "Vector audit"

has been operating in the audit  services market since 2008.

 
The Company confirms the right to carry out auditing activities as follows:
 
Included in the register of Auditing Entities that have the right to conduct a mandatory audit of financial statements, maintained by the Audit Chamber of Ukraine under № 4229 (https://www.apu.com.ua);
 
Passed the selection procedure and is involved in the verification of project costs within the joint operational programs of cross-border cooperation of the European Neighborhood Instrument 2014-2020 (Order of the Ministry of Finance of Ukraine from 14.03.2019 № 111 with changes and additions);
 
Passed the inspection of the quality control system of audit services, which is confirmed by the Certificate of Conformity of the quality control system № 2407 (Decision of the Audit Chamber of Ukraine dated September 20, 2018 №365 / 5 "On the results of external inspections of quality control systems created by audit firms and auditors");
 
The Company's auditors confirm the high level of knowledge of international financial reporting standards with certificates such as DipIFR, CAP, ІАВ, are members of the Audit Chamber of Ukraine and the Union of Auditors of Ukraine, have experience in cost verification for international technical assistance projects and have the necessary knowledge and experience in the field of tax audits and public procurement procedures.
 
Our services:
Mandatory audit of financial statements;
Initiative audit of financial statements;
Audit of project expenditures within the framework of joint operational programs of cross-border cooperation of the European Neighborhood Instrument HUSKROUA, RO-UA, PLBU;
Advising on tax legislation.
 
Limited Liability Company "Auditing company" Vector audit" conducted an audit in 2020-2021:
LLC "AGROTECHSOUZ" - center for service and supply of spare parts for agricultural machinery of the German company CLAAS;
LLC «DАNA METAL UKRAINE» - production of steel structures and metal wire products;
PSC “PCC “LASOSCHI”   -  production of confectionery;
LLC "Investment and Construction Company" VERTICAL "- construction of residential and non-residential buildings;
LLC "FRINET" - services under the trademark "O3", is a national operator of broadband Internet access;
LLC "PRYKARPATENERHOTREID"- supply of electricity and natural gas;
Ivano-Frankivsʹkteplokomunenerho - production, transportation and supply of thermal energy;
"REGIONAL CLINICAL HOSPITAL OF IVANO-FRANKIVSK REGIONAL COUNCIL" - medical services;
NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION "TOURIST ASSOCIATION OF IVANO-FRANKIVSK REGION" - development of the tourist industry in the Carpathian region.
 
Our contacts:
LLC "Auditing company 'Vector audit" 
Adress: 76018, Ivano-Frankivs`k city, Chornovola Street, 7
Contact number: +380673407128
Email: Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра.
Director  – Olha Brehin.

   
 
 
 

Підпишіться на актуальні новини для бухгалтерів від Вектор Аудиту Ваше Ім'я Ваш еМейл